บรรยากาศงานประมูลครั้งที่20

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามลงทะเบียนใช้งาน 
INTERNET AUCTION
TENDER AUCTION

 
ติดต่อฝ่ายการตลาด
คุณ กฤษณ์  โทร.(66)089-831-7172

ติดปัญหาการใช้งาน  INTERNET LIVE AUCTION   
ติดต่อฝ่ายIT คุณวนิดา   โทร.(66)089-936-6344