ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 0 ) 13-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-12 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าฟรีโซน ( 8 ) 13-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-12 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 11-14 พฤศจิกายน 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 78 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 78 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์