ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 232 ) 16-17 กรกฎาคม 2565 14-17 กรกฎาคม 2565 14-15 กรกฎาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 151 ) 16-17 กรกฎาคม 2565 14-17 กรกฎาคม 2565 14-15 กรกฎาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 53 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 232 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 151 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 53 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์