Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- ปั๊มลม MITSUI SEIKI Z086A 1612C

ปั๊มลม

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ปั๊มลม MITSUI SEIKI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
Z086A S/n. 1612C - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ