Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- หัวกระแทก NPK GH-3 103442

หัวกระแทก

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด หัวกระแทก NPK
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
GH-3 S/n. 103442 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ