Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- เครื่องปั่นไฟ AIRMAN SDG125S 1263A10231

เครื่องปั่นไฟ

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องปั่นไฟ AIRMAN
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
SDG125S S/n. 1263A10231 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ