Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- อะไหล่รถขุด NO BRAND *** TS37-10

อะไหล่รถขุด (แขนรถขุด)

** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด อะไหล่รถขุด NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. TS37-10 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ