ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 191 ) 15-16 ตุลาคม 2565 13-16 ตุลาคม 2565 13-14 ตุลาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 198 ) 15-16 ตุลาคม 2565 13-16 ตุลาคม 2565 13-14 ตุลาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 52 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 191 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 52 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์