ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 199 ) 11-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 9-10 ธันวาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 39 ) 11-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 9-10 ธันวาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 9-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 9-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 9-12 ธันวาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 70 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

SPECIAL ITEMS OF THE MONTH

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 199 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 70 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์