ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 139 ) 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายการสินค้า
สินค้าฟรีโซน ( 162 ) 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 40 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 139 รายการ

สินค้าฟรีโซน จำนวน 162 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 40 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์