ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 231 ) 9-10 ตุลาคม 2564 7-10 ตุลาคม 2564 7-8 ตุลาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 0 ) 9-10 ตุลาคม 2564 7-10 ตุลาคม 2564 7-8 ตุลาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 81 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 231 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 81 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์