ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 159 ) 13-14 สิงหาคม 2565 11-14 สิงหาคม 2565 11-12 สิงหาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าฟรีโซน ( 307 ) 13-14 สิงหาคม 2565 11-14 สิงหาคม 2565 11-12 สิงหาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 58 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

SPECIAL ITEMS OF THE MONTH

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 159 รายการ

สินค้าฟรีโซน จำนวน 307 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 58 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์