ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 41 ) 11-12 มิถุนายน 2565 9-12 มิถุนายน 2565 9-10 มิถุนายน 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 0 ) 11-12 มิถุนายน 2565 11-12 มิถุนายน 2565 11-12 มิถุนายน 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 9-12 มิถุนายน 2565 9-12 มิถุนายน 2565 9-12 มิถุนายน 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 11-12 มิถุนายน 2565 9-12 มิถุนายน 2565 9-10 มิถุนายน 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 60 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 41 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 60 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์