ชื่อ ดาวน์โหลด
Auction Calendar For Year 2024 ดาวน์โหลด
ตารางการประมูล ครั้งที่140 ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้ง ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการประมูลสินค้า ดาวน์โหลด
Consignment Form ดาวน์โหลด
ขั้นตอนลงทะเบียนประมูลทาง INTERNET ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
ปฏิทิน 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศ วันงดรับสินค้าเพราะใกล้วันประมูลเดือน กรกฎาคม งานประมูลครั้งที่140 ดาวน์โหลด
ประกาศ วันชำระเงิน และ วันขนย้ายสินค้า หลังจบประมูลครั้งที่139 ดาวน์โหลด
Register ดาวน์โหลด
Register Online ดาวน์โหลด