ชื่อ ดาวน์โหลด
ตารางการประมูล ครั้งที่ 104 ดาวน์โหลด
Consignment Form ดาวน์โหลด
ขั้นตอนลงทะเบียนประมูลทาง INTERNET ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
งดบริการรับสินค้าในวันที่ 5-13 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด