สินค้าเคลื่อนที่ได้ (61)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (41)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI MT2501D T25B-50024 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 7 )
รถไถนา ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUNKER RAKE JOHN DEER 1200A *TC1200A120390* 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถปรับหน้าดิน ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
CLEANING MACHINE POWERBOSS AM7D-II 19511712 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 4 )
เครื่องทำความสะอาด / WITH ENGINE D902 *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 308D *CAT0308DAHSA01205* 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 308D *CAT0308DTHSA01812* 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 314C *CAT0314CHKHB00469* 2009 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 314ECR *CAT0314EAECN01047* 2017 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR HITACHI ZX120-3 *HCM1R100J00090000* 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR HITACHI ZX130K-3 *HCM1R200J00091301* 2008 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK200-9 YN13-70435 2014 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC128US-8 *KMTPC189T01024383* 2011 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 7 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC138US-2 PC138US-1281 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR AIRMAN HM07SG 848-000113 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KOBELCO SK20SR PM06-05998 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC07-1 2227 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
รถขุดเล็ก / RUBBER TRACK 230 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC18MR-2 18739 2008 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 6 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KUBOTA U-20-3S 16206 2008 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR YANMAR VIO20 66345-67 1995 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR YANMAR VIO30-5B 54600B 1990 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
WHEEL EXCAVATOR KUBOTA KB-30F 3500 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุดล้อยาง ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MT2501D T25B-50024 2018

รถไถนา

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BUNKER RAKE BUNKER RAKE JOHN DEER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
1200A *TC1200A120390* 2001

รถปรับหน้าดิน

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE POWERBOSS
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AM7D-II 19511712 2013 469

เครื่องทำความสะอาด / WITH ENGINE D902

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
308D *CAT0308DAHSA01205* 2018

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
308D *CAT0308DTHSA01812* 2018

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
314C *CAT0314CHKHB00469* 2009

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
314ECR *CAT0314EAECN01047* 2017

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ZX120-3 *HCM1R100J00090000* 2013

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ZX130K-3 *HCM1R200J00091301* 2008

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK200-9 YN13-70435 2014

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC128US-8 *KMTPC189T01024383* 2011

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC138US-2 PC138US-1281 2007

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HM07SG 848-000113 1989

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK20SR PM06-05998 1997

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC07-1 2227 1989 1763

รถขุดเล็ก / RUBBER TRACK 230 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC18MR-2 18739 2008

รถขุดเล็ก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
U-20-3S 16206 2008

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO20 66345-67 1995

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO30-5B 54600B 1990

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR WHEEL EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KB-30F 3500 1999

รถขุดล้อยาง