สินค้าเคลื่อนที่ได้ (46)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (39)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
VDO Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI T6500FK 000695 1981 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 11 )
รถไถนา *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR SHIBAURA P155F 11272 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 10 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR YANMAR YM1300D-A YM1300-05196 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 8 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
CARRIER YANMAR C12R-A 23120C 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 10 )
รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK135SR YY04-06338 2011 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 9 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC120-8 PC120-80825 1990 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 9 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR HITACHI EX35U *1AUP000299* สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 12 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR HITACHI EX40U *1B6P000293* 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 11 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MINI EXCAVATOR HITACHI UH-M11 801-0557 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 9 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC28UU-2E 14558 1991 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KUBOTA KH-033 KH033-12147 1992 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT KOMATSU FB15RXY-5 132AD0458 2011 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT KOMATSU FB20A-12 M237-831983 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT MITSUBISHI KFB15 FB1-60598 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FB9P-S45-300P 212870024 2016 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBR15-50SC-300 131930997 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBR15-60-300 131AB1760 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT SHINKO 6FBM20Z-V300S F26-178205 2002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD20-8 M101A-144904 1992 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 9 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2 ตัน / DIESEL 2 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD20T-12 M151A-518433 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2 ตัน / DIESEL 2 TON ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T6500FK 000695 1981

รถไถนา

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
P155F 11272

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YM1300D-A YM1300-05196

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C12R-A 23120C 1994

รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK135SR YY04-06338 2011

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-8 PC120-80825 1990

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX35U *1AUP000299*

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX40U *1B6P000293* 1999

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
UH-M11 801-0557 1989

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC28UU-2E 14558 1991

รถขุดเล็ก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KH-033 KH033-12147 1992

รถขุดเล็ก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB15RXY-5 132AD0458 2011

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB20A-12 M237-831983 2007

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KFB15 FB1-60598 2007

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB9P-S45-300P 212870024 2016

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBR15-50SC-300 131930997 2007

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBR15-60-300 131AB1760 2007

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT SHINKO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
6FBM20Z-V300S F26-178205 2002

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD20-8 M101A-144904 1992

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2 ตัน / DIESEL 2 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD20T-12 M151A-518433 1999

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2 ตัน / DIESEL 2 TON