สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.001 ELECTRIC FAN SUPER SFJ-2000SP 9000401899 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 153 )
พัดลมอุตสาหกรรม *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.002 BICYCLE NO BRAND *** TS54-9 2010 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 118 )
รถจักรยาน 5 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.003 BICYCLE NO BRAND *** TS55-12 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 128 )
รถจักรยาน 9 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.004 BICYCLE NO BRAND *** INV0012024-032 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 133 )
รถจักรยาน 10 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.005 BICYCLE NO BRAND *** INV0012024-033 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 117 )
รถจักรยาน 10 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.006 BICYCLE NO BRAND *** INV0012024-034, INV0012024-036 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 126 )
รถจักรยาน 11 UNITS *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.007 BICYCLE NO BRAND *** TS53-1 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 134 )
รถจักรยาน 12 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.008 RIM NO BRAND *** TS49-04 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 121 )
กระทะล้อ *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.009 AIR IMPACT WRENCH SETS & TOOL KITS NO BRAND 5IN1 3083-140-10 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
ชุดบล็อกลม+ชุดเครื่องมือ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.010 AIR IMPACT WRENCH SETS & TOOL KITS NO BRAND 5IN1 3083-140-9 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
ชุดบล็อกลม+ชุดเครื่องมือ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.011 BATTERY CHARGER YOULI DFC900A, 100A 3083-140-1 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
ที่ชาร์จแบตเตอรี่ (ตู้ชาร์จ) พร้อมสายจั๊มสตาร์ท *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.012 DIESEL PUMP KIT AO DC60-GS, DC60-WE 3058-139-20 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
ปั๊มพร้อมหัวจ่ายน้ำมันดีเซล *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.013 BLOWER NO BRAND *** 2949-132-1 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
เครื่องเป่าลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.014 BLOWER SHIZUKOKA NG125R 3080-140-1 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 62 )
เครื่องเป่าลมร้อน 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.015 HEATER SHIZUOKA SEIKI HOT GUN DH 75723-00166 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 102 )
เครื่องทำความร้อน 2 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.016 WATER PUMP NO BRAND *** 3085-140-6 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
ชุดปั๊มน้ำพร้อมวาล์วน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.017 WATER PUMP NO BRAND *** TNB-6-007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 112 )
ปั๊มน้ำ 2 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.018 WATER PUMP TOHIN HC-301S SAH013-002, SAH013-003 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 127 )
ปั๊มน้ำ 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.019 WATER PUMP NO BRAND *** TS54-5 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 117 )
ปั๊มน้ำ 6 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.020 WATER PUMP NO BRAND *** A-12 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 131 )
ปั๊มน้ำ 6 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.001 MISCELLANEOUS ELECTRIC FAN SUPER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SFJ-2000SP 9000401899

พัดลมอุตสาหกรรม

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.002 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS54-9 2010

รถจักรยาน 5 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.003 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS55-12 2000

รถจักรยาน 9 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.004 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** INV0012024-032

รถจักรยาน 10 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.005 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** INV0012024-033

รถจักรยาน 10 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.006 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** INV0012024-034, INV0012024-036

รถจักรยาน 11 UNITS

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.007 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS53-1 2000

รถจักรยาน 12 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.008 MISCELLANEOUS RIM NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS49-04

กระทะล้อ

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.009 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH SETS & TOOL KITS NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5IN1 3083-140-10

ชุดบล็อกลม+ชุดเครื่องมือ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.010 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH SETS & TOOL KITS NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5IN1 3083-140-9

ชุดบล็อกลม+ชุดเครื่องมือ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.011 MISCELLANEOUS BATTERY CHARGER YOULI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DFC900A, 100A 3083-140-1

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ (ตู้ชาร์จ) พร้อมสายจั๊มสตาร์ท

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.012 MISCELLANEOUS DIESEL PUMP KIT AO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC60-GS, DC60-WE 3058-139-20

ปั๊มพร้อมหัวจ่ายน้ำมันดีเซล

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.013 MISCELLANEOUS BLOWER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2949-132-1

เครื่องเป่าลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.014 MISCELLANEOUS BLOWER SHIZUKOKA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NG125R 3080-140-1

เครื่องเป่าลมร้อน 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.015 MISCELLANEOUS HEATER SHIZUOKA SEIKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HOT GUN DH 75723-00166 2000

เครื่องทำความร้อน 2 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.016 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 3085-140-6

ชุดปั๊มน้ำพร้อมวาล์วน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.017 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TNB-6-007

ปั๊มน้ำ 2 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.018 MISCELLANEOUS WATER PUMP TOHIN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HC-301S SAH013-002, SAH013-003

ปั๊มน้ำ 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.019 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS54-5

ปั๊มน้ำ 6 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.020 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** A-12

ปั๊มน้ำ 6 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%