สินค้าเคลื่อนที่ได้ (64)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
ASPHALT FINISHER NIIGATA NFB6W1 NFB6W10366 1992 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 16 )
รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M. *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BULLDOZER CATERPILLAR D6R 4TR00801 2000 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 17 )
รถดันดิน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BULLDOZER KOMATSU D31P-17 33308 1987 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 7 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 03-01-2024 รถดันดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE KATO KR-25H-V3 KR257-0531 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 7 )
รถเครน 4 ล้อยาง จำนวน 6 สูบ ขนาด 250 แรงม้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-250N-1 FB4544 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 9 )
*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-250N-1 FB5265 2008 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 7 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 17-01-2024 *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-250N-2 FB5296 2008 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 5 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 17-01-2024 *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-250N-2 FB6148 2011 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 6 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 13-02-2024 *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-600N-1 FD5173 2005 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 7 )
รถเครน ขนาด60ตัน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO GR-600N-1 FD5650 2008 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 6 )
*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-250M-6 FB2261 1997 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 9 )
รถเครน 4 ล้อยาง, เก๋ง, จิ๊บ+บูม, 4 ท่อน, เครื่องยนต์ 6 สูบ, ขนาดยาง 385/95R25, เกียร์ออโต้, พาวเวอร์จิ๊ป / CABIN, JIB+BOOM, 4 SECTION, 6 CYLINDER, TYRE SIZE 385/95R25, AUTO, POWER JIB *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-250M-6 FB3187 2000 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 5 )
ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-500M-2 581386 1994 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 3 )
ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-500M-3 582437 2001 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 6 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 14-02-2024 *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
TRUCK LOADER CRANE TADANO TM-ZE303MH สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 8 )
รถบรรทุกเครน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
TRUCK LOADER CRANE TADANO TM-ZE555MH PA6670/DP2087 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 11 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 27-12-2023 ดูรายละเอียด
 
Image Description
TRUCK LOADER CRANE TADANO TM-ZE555MH PA6671/DP2088 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 7 )
On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 27-12-2023 ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 312D FBJ02335 2012 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 13 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 320D *CAT0320DABWZ07780* 2012 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 6 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 320D BWZ09681 2013 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 14 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER NIIGATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NFB6W1 NFB6W10366 1992

รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M.

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BULLDOZER BULLDOZER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D6R 4TR00801 2000

รถดันดิน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BULLDOZER BULLDOZER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D31P-17 33308 1987

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 03-01-2024 รถดันดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KR-25H-V3 KR257-0531

รถเครน 4 ล้อยาง จำนวน 6 สูบ ขนาด 250 แรงม้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-250N-1 FB4544

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-250N-1 FB5265 2008

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 17-01-2024

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-250N-2 FB5296 2008

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 17-01-2024

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-250N-2 FB6148 2011

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 13-02-2024

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-600N-1 FD5173 2005

รถเครน ขนาด60ตัน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GR-600N-1 FD5650 2008

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-250M-6 FB2261 1997 1891

รถเครน 4 ล้อยาง, เก๋ง, จิ๊บ+บูม, 4 ท่อน, เครื่องยนต์ 6 สูบ, ขนาดยาง 385/95R25, เกียร์ออโต้, พาวเวอร์จิ๊ป / CABIN, JIB+BOOM, 4 SECTION, 6 CYLINDER, TYRE SIZE 385/95R25, AUTO, POWER JIB

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-250M-6 FB3187 2000

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-500M-2 581386 1994

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-500M-3 582437 2001

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 14-02-2024

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE TRUCK LOADER CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TM-ZE303MH

รถบรรทุกเครน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE TRUCK LOADER CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TM-ZE555MH PA6670/DP2087

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 27-12-2023

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE TRUCK LOADER CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TM-ZE555MH PA6671/DP2088

On Site/สินค้าเข้าลาน วันที่ 27-12-2023

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
312D FBJ02335 2012

รถขุด

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
320D *CAT0320DABWZ07780* 2012

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
320D BWZ09681 2013

รถขุด