สินค้าเคลื่อนที่ได้ (20)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (49)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI TS2810 TS2810-001619 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA B1400 B1400-11576 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI D2000 M62-75124 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUS HINO *** FG1JPPA-10350 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
รถบัส ทะเบียน, 41-4737 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตามม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง, / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน ** *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NEWELF130 NPR71PY52E5-7102235 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
รถบรรทุกติดตู้ทำความเย็น, ทะเบียน 71-5502 นครปฐม, / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NKR55EU5 NKR55EU5M-7122761 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 95-7900 กทม. **แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NKR71LY52A NKR71LY52A3-7100251 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 43 )
รถบรรทุก ทะเบียน 96-0153 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK MITSUBISHI FE539E6RDH2 MMTFE539CYC000375 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 59 )
รถบรรทุก, ทะเบียน 94-3013 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK NISSAN CPA87N CPA87N-00421 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
รถบรรทุก, ทะเบียน 80-8452 นนทบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน ** *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK TOYOTA BU101R-TSMLS3 BU101-9501203 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบรรทุก ทะเบียน 96-6324 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 TR255-0526 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR80M-1 TR80-0308 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD35-5 M128B-37141 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 3.5 ตัน, เสาสูง 4.5 เมตร / DIESEL, 3.5 TONS, 4.5 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT SUMITOMO 03-FG15PSVID-5 SG1F-00552 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE, 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 02-7FD40 7FDA50-11880 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, เสาสูง 4.5 เมตร / DIESEL, 4 TONS, 4.5 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 7FG20 7FG25-11738 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE, 2 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 8FGL18 8FGL18-11353 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 1.8 ตัน, เสา 3 เมตร / GASOLINE, 1.8 TON, 3 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR SMILE FAMILY SF-SO6 066062086 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
รถกอล์ฟ พร้อมตู้ชาร์จ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA *** 2461-105-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS125S 4040713 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 50,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TS2810 TS2810-001619

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
B1400 B1400-11576

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D2000 M62-75124

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BUS BUS HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** FG1JPPA-10350

รถบัส ทะเบียน, 41-4737 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตามม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง, / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน **

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NEWELF130 NPR71PY52E5-7102235

รถบรรทุกติดตู้ทำความเย็น, ทะเบียน 71-5502 นครปฐม, / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NKR55EU5 NKR55EU5M-7122761

รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 95-7900 กทม. **แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NKR71LY52A NKR71LY52A3-7100251

รถบรรทุก ทะเบียน 96-0153 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FE539E6RDH2 MMTFE539CYC000375

รถบรรทุก, ทะเบียน 94-3013 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CPA87N CPA87N-00421

รถบรรทุก, ทะเบียน 80-8452 นนทบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน **

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BU101R-TSMLS3 BU101-9501203

รถบรรทุก ทะเบียน 96-6324 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 TR255-0526

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR80M-1 TR80-0308

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-5 M128B-37141

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 3.5 ตัน, เสาสูง 4.5 เมตร / DIESEL, 3.5 TONS, 4.5 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
03-FG15PSVID-5 SG1F-00552

รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE, 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
02-7FD40 7FDA50-11880

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, เสาสูง 4.5 เมตร / DIESEL, 4 TONS, 4.5 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FG20 7FG25-11738

รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE, 2 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
8FGL18 8FGL18-11353

รถฟอร์คลิฟท์, เบนซิน 1.8 ตัน, เสา 3 เมตร / GASOLINE, 1.8 TON, 3 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR SMILE FAMILY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SF-SO6 066062086

รถกอล์ฟ พร้อมตู้ชาร์จ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2461-105-001

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS125S 4040713

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 50,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว