สินค้าเคลื่อนที่ได้ (20)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (131)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI MT27 T30B-70816 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถไถนา ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK HINO BU142R-HKMQX3 MR031BZE405000049 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 66 )
รถบรรทุก มีเล่มทะเบียน 94-1426 กทม.**ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MITSUBISHI *** 50605185 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถขนย้ายสินค้าล้อยาง 8 ล้อ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT KOMATSU FB10-12 M236-834024 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT KOMATSU FB15EX-7 63323 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FB14P-60-350WB 221AA3989 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.4 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.4 TON , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FB15P-60-300 221AA4232 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT SHINKO 6FBM15Z-V350 163165 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TCM FB15-17 81E01594 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TCM FB9 77A02616 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 61 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TOYOTA 5FB15 5FB15-21105 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TCM FVD60Z5 43831050 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 6 ตัน เสาสูง 3 เมตร / ไม่มีเอกสาร / DIESEL 6 TONS 3 M. / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 5FGL25 A5FGL25-41626 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / GASOLINE 2.5 TONS , NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860Q 311047009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
รถกอล์ฟ ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JN7 007991 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 66 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JN7 008051 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 60 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE HONDA GX340 50605004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA SR50H 2607-116-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR MZB *** 2603-116-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 56 )
ปั๊มลมสองหัว 150 ลิตร 3 แรง / ยังไม่เคยใช้งาน UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BICYCLE NO BRAND *** 2603-116-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 77 )
รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MT27 T30B-70816

รถไถนา ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BU142R-HKMQX3 MR031BZE405000049

รถบรรทุก มีเล่มทะเบียน 94-1426 กทม.**ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 50605185

รถขนย้ายสินค้าล้อยาง 8 ล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB10-12 M236-834024

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB15EX-7 63323

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB14P-60-350WB 221AA3989

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.4 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.4 TON , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB15P-60-300 221AA4232

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT SHINKO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
6FBM15Z-V350 163165

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB15-17 81E01594

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB9 77A02616

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FB15 5FB15-21105

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / 1.5 TON , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FVD60Z5 43831050

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 6 ตัน เสาสูง 3 เมตร / ไม่มีเอกสาร / DIESEL 6 TONS 3 M. / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FGL25 A5FGL25-41626

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2.5 ตัน ไม่มีเอกสาร / GASOLINE 2.5 TONS , NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860Q 311047009

รถกอล์ฟ ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN7 007991

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN7 008051

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GX340 50605004

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SR50H 2607-116-001

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR MZB
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-004

ปั๊มลมสองหัว 150 ลิตร 3 แรง / ยังไม่เคยใช้งาน UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-003

รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว