สินค้าเคลื่อนที่ได้ (18)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (180)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC27MR-2 15081 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
รถขุดเล็ก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT SHINKO 6FBM15Z-V350 163165 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TOYOTA 5FB15 5FB15-21105 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT CATERPILLAR DP25NT TI8C-51378 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT HALLA HDF30 HDF30-1864K สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG20C-16 744742 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / GASOLINE 2 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI F18A 07778 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT NISSAN EH02A25U EH02-001627 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT NISSAN FJ02 FJ02-113611 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT NISSAN YGL02A30U YGL02-001273 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / GASOLINE *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 02-7FD30 7FDJ35-23996 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 5FD30 A605FD30-60261 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA FD25 2669-119-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 2.5 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JJ4 104617 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
รถกอล์ฟ แบบยืนขับ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JJ4 104693 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 11 )
รถกอล์ฟ แบบยืนขับ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE TORO 03410 81176 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถตัดหญ้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE TSUCHIYA *** 2681-119-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถตัดหญ้า 3 ล้อ, เครื่องดีเซล / DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT SNORKEL SR2270 #NZ080302 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถกระเช้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR BREAKER NO BRAND *** 2672-119-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
หัวเจาะ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS125 4040865 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC27MR-2 15081

รถขุดเล็ก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT SHINKO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
6FBM15Z-V350 163165

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FB15 5FB15-21105

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DP25NT TI8C-51378

รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT HALLA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HDF30 HDF30-1864K

รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG20C-16 744742

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / GASOLINE 2 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F18A 07778

รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EH02A25U EH02-001627

รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FJ02 FJ02-113611

รถฟอร์คลิฟท์ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YGL02A30U YGL02-001273

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / GASOLINE

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
02-7FD30 7FDJ35-23996

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FD30 A605FD30-60261

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD25 2669-119-007

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 2.5 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JJ4 104617

รถกอล์ฟ แบบยืนขับ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JJ4 104693

รถกอล์ฟ แบบยืนขับ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE TORO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
03410 81176

รถตัดหญ้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE TSUCHIYA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2681-119-001

รถตัดหญ้า 3 ล้อ, เครื่องดีเซล / DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT SNORKEL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SR2270 #NZ080302

รถกระเช้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2672-119-001

หัวเจาะ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS125 4040865

ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว