สินค้าเคลื่อนที่ได้ (14)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (82)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI TM17F T80F-004868 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
รถไถนา / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MARUYAMA SSA-B504 8610044 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
รถขนย้ายสินค้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING CAR NO BRAND *** 2781-125-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
รถทำความสะอาด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING CAR OOHASHI MSR820 00280 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
รถทำความสะอาด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00104FB1776 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถเครน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860 103347011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 50 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860I 201549015 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 47 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860Q 401089038 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 42 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA *** 2764-124-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA *** 2764-124-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA *** 2764-124-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA *** 2764-124-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE MTD YARD MACHINES 2781-125-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT AICHI SP120 2782-125-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
รถกระเช้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS100S B6-5B20182 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS125S 54-5B12096 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS130S B3-5B21344 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS50S 5010245 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS50S 87-5A10529 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS50S 87-5A10949 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TM17F T80F-004868

รถไถนา / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MARUYAMA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SSA-B504 8610044

รถขนย้ายสินค้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING CAR CLEANING CAR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2781-125-003

รถทำความสะอาด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING CAR CLEANING CAR OOHASHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MSR820 00280

รถทำความสะอาด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00104FB1776

รถเครน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860 103347011

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860I 201549015

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860Q 401089038

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2764-124-001

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2764-124-002

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2764-124-003

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2764-124-004

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE MTD
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YARD MACHINES 2781-125-002

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SP120 2782-125-001

รถกระเช้า / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS100S B6-5B20182

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS125S 54-5B12096

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS130S B3-5B21344

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS50S 5010245

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS50S 87-5A10529

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS50S 87-5A10949

ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว