สินค้าเคลื่อนที่ได้ (59)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (125)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
L.002 AIR IMPACT WRENCH ASHITA 45002P 2811-127-13 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
บล็อกลมขนาดนิ้วพร้อมชุดลูกบ๊อกซ์ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.003 AIR IMPACT WRENCH ASHITA, FORE 1/2" 2811-127-14 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
บล็อกลม 2 ชุดพร้อมชุดลูกบ๊อกซ์ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.004 TOOL SET GL GL26SET 2811-127-15 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 48 )
ชุดเครื่องมือลูกบ๊อกซ์ขนาด 3/4 นิ้ว 26 ชิ้น *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.005 TOOL SET ASHITA JJT-191 2811-127-10 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 56 )
ชุดเครื่องมือช่าง 191 ชิ้น พร้อมกล่อง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.006 TOOL SET ASHITA JJT-191 2811-127-11 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
ชุดเครื่องมือช่าง 191 ชิ้น พร้อมกล่อง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.007 TOOL BOX NO BRAND *** 2760-124-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 42 )
กล่องเครื่องมืออลูมิเนียม *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.009 MISCELLANEOUS NO BRAND *** 2813-127-2, 2813-127-3 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 58 )
สินค้าเบ็ดเตล็ด : ปั้มลม 2 UNITS, ปั้มน้ำ 3 UNITS, เครื่องแซะกระเบื้อง, ตู้ชาร์จ และเครื่องทำความร้อน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.010 GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN *** TSG-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 50 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.012 GRASS CUTTING MACHINE, SPARE PART NO BRAND SFB1010, NON 1270379, NC005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 67 )
เครื่องตัดหญ้า, อะไหล่ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.013 WATER PUMP MITSUBISHI, KUB N25P-3, GS150-2F-KL K65-2204-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
ปั๊มน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.014 WATER PUMP MITSUBISHI H30 27170 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
เครื่องดีเซลสูบเดียวพร้อมโรลสายยาง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.015 WASHING MACHINE FLUTECH, SHINDA 1013GB, JE831M 1089, 0000610 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.016 PUMP AO DC60-GS 2811-127-12 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 38 )
ปั๊มส่งน้ำมันดีเซล พร้อมมิเตอร์ สายยาง และหัวฉีด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.018 FIRE PUMP RABIT P502 2413 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 101 )
ปั๊มดับเพลิง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.019 PRESSURE WASHER YANMAR, KUBOTA KF24G, GH170-G K65-2204-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 49 )
ปั้มพ่นยาติดเครื่องยนต์ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.020 REAPER MACHINE NO BRAND *** 2826-127-8 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.021 TILLING MACHINE NO BRAND *** 2826-127-3 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
รถพรวนดินแบบเดินตาม 2 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.022 TILLING MACHINE ISEKI K005, MC4 002357, 018234 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
รถพรวนดิน 2 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.024 TILLING MACHINE KUBOTA TR60 12508, 43911, 54310 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 30 )
รถพรวนดิน 3 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.025 TILLING MACHINE MITSUBISHI MMR6 13358, 21336, 29383 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
รถพรวนดิน 3 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.002 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
45002P 2811-127-13

บล็อกลมขนาดนิ้วพร้อมชุดลูกบ๊อกซ์

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.003 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH ASHITA, FORE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
1/2" 2811-127-14

บล็อกลม 2 ชุดพร้อมชุดลูกบ๊อกซ์

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.004 MISCELLANEOUS TOOL SET GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GL26SET 2811-127-15

ชุดเครื่องมือลูกบ๊อกซ์ขนาด 3/4 นิ้ว 26 ชิ้น

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.005 MISCELLANEOUS TOOL SET ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JJT-191 2811-127-10

ชุดเครื่องมือช่าง 191 ชิ้น พร้อมกล่อง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.006 MISCELLANEOUS TOOL SET ASHITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JJT-191 2811-127-11

ชุดเครื่องมือช่าง 191 ชิ้น พร้อมกล่อง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.007 MISCELLANEOUS TOOL BOX NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2760-124-007

กล่องเครื่องมืออลูมิเนียม

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.009 MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2813-127-2, 2813-127-3

สินค้าเบ็ดเตล็ด : ปั้มลม 2 UNITS, ปั้มน้ำ 3 UNITS, เครื่องแซะกระเบื้อง, ตู้ชาร์จ และเครื่องทำความร้อน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.010 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TSG-002

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.012 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE, SPARE PART NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SFB1010, NON 1270379, NC005

เครื่องตัดหญ้า, อะไหล่

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.013 MISCELLANEOUS WATER PUMP MITSUBISHI, KUB
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
N25P-3, GS150-2F-KL K65-2204-008

ปั๊มน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.014 MISCELLANEOUS WATER PUMP MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
H30 27170

เครื่องดีเซลสูบเดียวพร้อมโรลสายยาง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description
CANCEL

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.015 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE FLUTECH, SHINDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
1013GB, JE831M 1089, 0000610

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.016 MISCELLANEOUS PUMP AO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC60-GS 2811-127-12

ปั๊มส่งน้ำมันดีเซล พร้อมมิเตอร์ สายยาง และหัวฉีด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.018 MISCELLANEOUS FIRE PUMP RABIT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
P502 2413

ปั๊มดับเพลิง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.019 MISCELLANEOUS PRESSURE WASHER YANMAR, KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KF24G, GH170-G K65-2204-010

ปั้มพ่นยาติดเครื่องยนต์

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description
CANCEL

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.020 MISCELLANEOUS REAPER MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2826-127-8

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.021 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2826-127-3

รถพรวนดินแบบเดินตาม 2 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.022 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
K005, MC4 002357, 018234

รถพรวนดิน 2 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.024 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR60 12508, 43911, 54310

รถพรวนดิน 3 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.025 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MMR6 13358, 21336, 29383

รถพรวนดิน 3 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว