ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK235SR YF-00139 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR HITACHI ZX55UR *HHEAYG00J00100427* สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC56-7 DJB00828 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR KOMATSU PC56-7 DJB04747 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 5FD20 5FD25-72304 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 2 TONS, 3 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 6FD25 6FD25-34630 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2.5 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 2.5 TONS, V 3.0 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
FORKLIFT TOYOTA 8FD20 8FD25-10621 2006 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2 ตัน , เสาสูง 3 เมตร / DIESEL 2 TONS , 3 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 8FDL14 8FDL18-20180 2009 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 1.4 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 1.4 TON, V 3.0 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK235SR YF-00139

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ZX55UR *HHEAYG00J00100427*

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC56-7 DJB00828

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC56-7 DJB04747

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FD20 5FD25-72304

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 2 TONS, 3 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
6FD25 6FD25-34630

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2.5 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 2.5 TONS, V 3.0 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
8FD20 8FD25-10621 2006

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 2 ตัน , เสาสูง 3 เมตร / DIESEL 2 TONS , 3 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
8FDL14 8FDL18-20180 2009

รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 1.4 ตัน, เสาสูง 3 เมตร / DIESEL, 1.4 TON, V 3.0 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%