สินค้าเคลื่อนที่ได้ (174)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (127)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
L.001 BICYCLE NO BRAND *** TS43-01 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 109 )
รถจักรยาน *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.008 BLOWER NO BRAND *** S6-17 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 26 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.011 GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND 451998 4263893 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 35 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.017 PRESSURE WASHER YANMAR HP-502 05100488 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.023 TILLING MACHINE HONDA F950L TS43-09 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 71 )
รถพรวนดิน *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.033 CARRIER HONDA HP350 TS42-02 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 58 )
รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.041 CLEANING MACHINE NICLON FA-320 00104 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 52 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.052 MILLING MACHINE NO BRAND S-5A 200405104 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.063 HAND LIFT GENIE SLA-15 044108-002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 90 )
เครื่องยก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.064 HAND LIFT GENIE SLA-15 SLA06-35395 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 72 )
เครื่องยก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.065 HAND LIFT GENIE SLA-25 SLA07-35867 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 65 )
เครื่องยก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.066 HAND LIFT GENIE SLA-25 SLA07-40156-002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 72 )
เครื่องยก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.067 MANLIFT NIKKEN NHF 300 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 77 )
รถกระเช้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.070 TOILET HAMANETSU PIS-83 3989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 74 )
ห้องน้ำ *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.071 TOILET HAMANETSU PIS-83 4462 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 69 )
ห้องน้ำ *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.072 TOILET HAMANETSU PIS-83 4585 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 127 )
ห้องน้ำ *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.074 PUMP YAMAHA *** NNR2302-02 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 48 )
ปั๊ม 8 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.075 CLEANING MACHINE KARCHER B40W 016543 2008 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 31 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.076 BOAT ENGINE YAMAHA *** E/no. 006971,021223,9113168 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 45 )
เครื่องยนต์เรือ 3 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.077 JET SKI YAMAHA 650TL YAML3651E191 1991 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 54 )
เรือเจ็ตสกี *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.001 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS43-01

รถจักรยาน

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.008 MISCELLANEOUS BLOWER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** S6-17

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.011 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
451998 4263893

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.017 MISCELLANEOUS PRESSURE WASHER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HP-502 05100488

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.023 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F950L TS43-09

รถพรวนดิน

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.033 MISCELLANEOUS CARRIER HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HP350 TS42-02

รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.041 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE NICLON
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FA-320 00104

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.052 MISCELLANEOUS MILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S-5A 200405104

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.063 MISCELLANEOUS HAND LIFT GENIE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SLA-15 044108-002

เครื่องยก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.064 MISCELLANEOUS HAND LIFT GENIE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SLA-15 SLA06-35395

เครื่องยก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.065 MISCELLANEOUS HAND LIFT GENIE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SLA-25 SLA07-35867

เครื่องยก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.066 MISCELLANEOUS HAND LIFT GENIE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SLA-25 SLA07-40156-002

เครื่องยก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.067 MISCELLANEOUS MANLIFT NIKKEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NHF 300

รถกระเช้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.070 MISCELLANEOUS TOILET HAMANETSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PIS-83 3989

ห้องน้ำ

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.071 MISCELLANEOUS TOILET HAMANETSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PIS-83 4462

ห้องน้ำ

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.072 MISCELLANEOUS TOILET HAMANETSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PIS-83 4585

ห้องน้ำ

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.074 MISCELLANEOUS PUMP YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** NNR2302-02

ปั๊ม 8 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.075 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE KARCHER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
B40W 016543 2008

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.076 MISCELLANEOUS BOAT ENGINE YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 006971,021223,9113168

เครื่องยนต์เรือ 3 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.077 MISCELLANEOUS JET SKI YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
650TL YAML3651E191 1991

เรือเจ็ตสกี

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%