สินค้าเคลื่อนที่ได้ (55)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (26)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 689894 2005 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 52 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, ยกสูง 8 เมตร / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 690121 2005 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 44 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 690778 2005 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 50 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 695226 2006 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 55 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 697412 2006 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 53 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, ยกสูง 8 เมตร / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 709101 2007 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 46 )
รถกระเช้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 709592 2007 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 56 )
(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, เสาสูง 8 เมตร / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT AIRMAN ENTL099 ENTL090128 2008 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 69 )
(PRICE/ราคา : 150,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 9.9 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
MANLIFT HANIX HZ90W HZW900069 1991 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 110 )
(PRICE/ราคา : 250,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, สูง 9.2 เมตร / PLATFORM 1 TON, 9.2 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BAR CUTTER TOYO C-33 6121 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 73 )
(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) เครื่องตัดเหล็ก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BAR CUTTER TOYO C-33 6580 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 47 )
(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) เครื่องตัดเหล็ก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND BR22 22180196 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 82 )
(PRICE/ราคา : 35,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND MKB500 1994 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 52 )
(PRICE/ราคา : 55,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND MKB500N 2956N สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 60 )
(PRICE/ราคา : 55,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NPK *** NPK2021-104-001 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 6 )
หัวกระแทก / ขายคู่กับ HYD.EXCAVATOR PC120-8 *KMTPC202L02081112* *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NPK E205 81083 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 56 )
(PRICE/ราคา : 50,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NPK GH4 16212 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 52 )
(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER OKADA OUB305 1133 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 56 )
(PRICE/ราคา : 52,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก / 45 X 180 *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUCKET SUMITOMO SH120-3 120A3-7040-1 2007 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 347 )
บุ้งกี๋ *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE TOYOTA 20-4QBSW4 10198 2013 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 397 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 689894 2005 9429

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, ยกสูง 8 เมตร / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 690121 2005 8559

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 690778 2005 6139

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 695226 2006 8584

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 697412 2006 10953

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, ยกสูง 8 เมตร / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 709101 2007 7328

รถกระเช้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 709592 2007 5449

(PRICE/ราคา : 100,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, เสาสูง 8 เมตร / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ENTL099 ENTL090128 2008

(PRICE/ราคา : 150,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า / 9.9 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT HANIX
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HZ90W HZW900069 1991 3850

(PRICE/ราคา : 250,000 BAHT/บาท) รถกระเช้า, สูง 9.2 เมตร / PLATFORM 1 TON, 9.2 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BAR CUTTER TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C-33 6121

(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) เครื่องตัดเหล็ก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BAR CUTTER TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C-33 6580

(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) เครื่องตัดเหล็ก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BR22 22180196

(PRICE/ราคา : 35,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MKB500 1994

(PRICE/ราคา : 55,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MKB500N 2956N

(PRICE/ราคา : 55,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** NPK2021-104-001

หัวกระแทก / ขายคู่กับ HYD.EXCAVATOR PC120-8 *KMTPC202L02081112*

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E205 81083

(PRICE/ราคา : 50,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GH4 16212

(PRICE/ราคา : 60,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER OKADA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
OUB305 1133

(PRICE/ราคา : 52,000 BAHT/บาท) หัวกระแทก / 45 X 180

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BUCKET SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SH120-3 120A3-7040-1 2007

บุ้งกี๋

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
20-4QBSW4 10198 2013

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%