Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- รถขนย้ายสินค้า YANMAR C8R 109160

รถขนย้ายสินค้า

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถขนย้ายสินค้า YANMAR
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
C8R S/n. 109160 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ