Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- รถตัดหญ้า BARONESS GM64 003016

รถตัดหญ้า

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด รถตัดหญ้า BARONESS
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
GM64 S/n. 003016 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ