Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-L.124 : เครื่องยก NO BRAND *** 3081-140-5

เครื่องยกไฟฟ้า ขนาด 2 TONS

** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องยก NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. 3081-140-5 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ