Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- เครื่องนวดข้าว YANMAR PKG700 610020

เครื่องนวดข้าว

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องนวดข้าว YANMAR
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
PKG700 S/n. 610020 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ