Image Description
Image Description
Image Description

- ปั๊มน้ำ TSURUMI KTVE21.5-62 H-10363460

ปั๊มน้ำ

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ปั๊มน้ำ TSURUMI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
KTVE21.5-62 S/n. H-10363460 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ