สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.449 HYD. EXCAVATOR DOOSAN DH140W-7 39625 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 155 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.450 HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC78UU-6E0 *KMTPC031H01025198* 2003 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 130 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.451 HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK60-10 LE10-C1932 2021 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 149 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.452 MINI EXCAVATOR HANIX S.B580 B5800518 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 147 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.453 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC58-8 *KMTPC216V38B01765* 2021 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 130 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.454 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC30-7 25938 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 191 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.455 MINI EXCAVATOR KUBOTA KX-021 KX021-10283 1990 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 132 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.456 MINI EXCAVATOR YANMAR SV08-1 10888B 2005 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 155 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.457 HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 312D-FBJ 1604 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
รถขุด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.458 HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK70SR-2 YT06-18494 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 147 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.459 HYD. EXCAVATOR YANMAR VIO70 00709B 2002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 121 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.460 HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK60-10 LE10-H2060 2022 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 109 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.461 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC58-8 *KMTPC216C38B01062* 2022 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 108 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.462 MINI EXCAVATOR KUBOTA KH-026 KH026-11769 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 127 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.463 MINI EXCAVATOR YANMAR VIO20-3 34908B 2004 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 167 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.464 MINI EXCAVATOR IHI IS-10GX 10054395 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 140 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.465 HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 315D CAT0315DECJN01570 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
รถขุด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.466 HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC128US-2E1 *KMTPC039L01010978* 2006 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 140 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.467 MINI EXCAVATOR KATO HD205UR 5664 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 138 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.468 HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC70-8 *KMTPC238H38C00895* 2015 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 129 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.449 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR DOOSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DH140W-7 39625 2018

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.450 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC78UU-6E0 *KMTPC031H01025198* 2003

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.451 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK60-10 LE10-C1932 2021

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.452 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HANIX
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S.B580 B5800518 1994

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.453 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC58-8 *KMTPC216V38B01765* 2021

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.454 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC30-7 25938 1998

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.455 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KX-021 KX021-10283 1990

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.456 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08-1 10888B 2005

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.457 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
312D-FBJ 1604

รถขุด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.458 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK70SR-2 YT06-18494

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.459 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO70 00709B 2002

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.460 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK60-10 LE10-H2060 2022

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.461 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC58-8 *KMTPC216C38B01062* 2022

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.462 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KH-026 KH026-11769 1989

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.463 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO20-3 34908B 2004

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.464 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR IHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
IS-10GX 10054395 2000

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.465 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
315D CAT0315DECJN01570

รถขุด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.466 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC128US-2E1 *KMTPC039L01010978* 2006

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.467 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HD205UR 5664 1997

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.468 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC70-8 *KMTPC238H38C00895* 2015

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%