สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.457 HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 312D-FBJ 1604 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
รถขุด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.465 HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 315D CAT0315DECJN01570 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
รถขุด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.522 HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 306D *CAT00306CMXH01202* 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 100 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.457 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
312D-FBJ 1604

รถขุด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.465 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
315D CAT0315DECJN01570

รถขุด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.522 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
306D *CAT00306CMXH01202* 2018

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%