สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.449 HYD. EXCAVATOR DOOSAN DH140W-7 39625 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 155 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.509 HYD. EXCAVATOR DOOSAN DX60 DX60-21911 2020 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 138 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.449 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR DOOSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DH140W-7 39625 2018

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.509 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR DOOSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DX60 DX60-21911 2020

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%