สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.452 MINI EXCAVATOR HANIX S.B580 B5800518 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 147 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.453 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC58-8 *KMTPC216V38B01765* 2021 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 130 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.454 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC30-7 25938 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 191 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.455 MINI EXCAVATOR KUBOTA KX-021 KX021-10283 1990 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 132 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.456 MINI EXCAVATOR YANMAR SV08-1 10888B 2005 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 155 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.461 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC58-8 *KMTPC216C38B01062* 2022 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 108 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.462 MINI EXCAVATOR KUBOTA KH-026 KH026-11769 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 127 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.463 MINI EXCAVATOR YANMAR VIO20-3 34908B 2004 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 167 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.464 MINI EXCAVATOR IHI IS-10GX 10054395 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 140 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.467 MINI EXCAVATOR KATO HD205UR 5664 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 138 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.471 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC40MR-2 *KMTPC092H01009132* สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 129 )
รถขุด ขนาด 4 ตัน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.472 MINI EXCAVATOR IHI IS-30GX2 10116708 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 147 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.473 MINI EXCAVATOR TAKEUCHI TB025 1551 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 236 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.474 MINI EXCAVATOR YANMAR B22 12698B 1993 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 138 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.475 MINI EXCAVATOR KUBOTA KH-021 KH021-12232 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 130 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.476 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC07-2 3622 1991 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 166 )
รถขุดเล็ก / TRACK 230 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.482 MINI EXCAVATOR KOMATSU PC58-8 *KMTPC216E38B07369* 2021 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 117 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
2024-07-13
L.483 MINI EXCAVATOR HANIX N350-2 N3560149 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 308 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.484 MINI EXCAVATOR HITACHI EX30UR-3 *1BRP010934* 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 137 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-13
L.485 MINI EXCAVATOR KOBELCO SK20SR PM06-05998 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 83 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.452 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HANIX
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S.B580 B5800518 1994

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.453 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC58-8 *KMTPC216V38B01765* 2021

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.454 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC30-7 25938 1998

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.455 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KX-021 KX021-10283 1990

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.456 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08-1 10888B 2005

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.461 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC58-8 *KMTPC216C38B01062* 2022

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.462 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KH-026 KH026-11769 1989

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.463 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO20-3 34908B 2004

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.464 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR IHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
IS-10GX 10054395 2000

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.467 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HD205UR 5664 1997

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.471 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC40MR-2 *KMTPC092H01009132*

รถขุด ขนาด 4 ตัน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.472 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR IHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
IS-30GX2 10116708 1999

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.473 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR TAKEUCHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TB025 1551

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.474 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
B22 12698B 1993

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.475 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KH-021 KH021-12232 1994

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.476 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC07-2 3622 1991 2930

รถขุดเล็ก / TRACK 230 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.482 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC58-8 *KMTPC216E38B07369* 2021

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.483 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HANIX
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
N350-2 N3560149 1994

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.484 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX30UR-3 *1BRP010934* 2001

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.485 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK20SR PM06-05998 1997

CANCELLED / ยกเลิก