สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.484 MINI EXCAVATOR HITACHI EX30UR-3 *1BRP010934* 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 137 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.484 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX30UR-3 *1BRP010934* 2001

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%