สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
VDO Image Description
2024-07-13
L.520 MINI EXCAVATOR IHI IS-27GX 128672 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 206 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.520 EXCAVATOR MINI EXCAVATOR IHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
IS-27GX 128672 1999

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%