สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-13
L.459 HYD. EXCAVATOR YANMAR VIO70 00709B 2002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 121 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.459 EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VIO70 00709B 2002

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%