สินค้าเคลื่อนที่ได้ (114)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (231)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
VDO Image Description
TANDEM VIBRATING ROLLER KOMATSU JV40DW-3 JV40DW3-5011 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถบดสั่นสะเทือน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ROLLER TANDEM VIBRATING ROLLER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JV40DW-3 JV40DW3-5011 1998

รถบดสั่นสะเทือน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%