สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
VDO Image Description
2024-07-13
L.439 MOTOR GRADER KOMATSU CO405A-2 2651 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
รถเกรด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.439 MOTOR GRADER MOTOR GRADER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CO405A-2 2651

รถเกรด / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว