สินค้าเคลื่อนที่ได้ (114)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (231)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD10 20259 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1 ตัน / DIESEL 1 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD30-11 450423 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD35-5 M128B-32794 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG15C-16 614058 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG20T-17 337426 2015 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 45 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD10 20259

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1 ตัน / DIESEL 1 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD30-11 450423

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-5 M128B-32794 1999

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG15C-16 614058

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG20T-17 337426 2015

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%