สินค้าเคลื่อนที่ได้ (114)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (231)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FB10PN-75B-300WBSF 221AC7712 2004 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 18 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBD9-70-150T 361AB1407 2009 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 28 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBR30 171AA0051 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 11 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBRA15-85B-400CS 1360-03377 2020 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 32 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBRM16-H80-400CS 131E00066 2015 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 20 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.6 ตัน / 1.6 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBRM20-75B-400SF 141AE1775 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 19 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB10PN-75B-300WBSF 221AC7712 2004

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBD9-70-150T 361AB1407 2009

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBR30 171AA0051

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBRA15-85B-400CS 1360-03377 2020

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.5 ตัน / 1.5 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBRM16-H80-400CS 131E00066 2015

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.6 ตัน / 1.6 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBRM20-75B-400SF 141AE1775 2007

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 2 ตัน / 2 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%