สินค้าเคลื่อนที่ได้ (114)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (231)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD10 20259 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1 ตัน / DIESEL 1 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD30-11 450423 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
FORKLIFT KOMATSU FD35-5 M128B-32794 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG15C-16 614058 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG20T-17 337426 2015 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 45 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD15D F16C-53100 1985 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1.5 ตัน / DIESEL 1.5 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD25 F18A-54323 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 28 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD25 F18A-54962 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD25D F18C-51210 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 33 )
รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD25D F18C-55196 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 41 )
รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI FD30D F14E-30955 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 34 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT MITSUBISHI KFGE15D KF34-00314 2012 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 10 )
รถฟอร์คลิฟท์ *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT NISSAN NAH01 NAH01-000891 2002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
รถฟอร์คลิฟท์ *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT SUMITOMO 11-FD25PVIIHA D2J-01289 2004 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 20 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT SUMITOMO 11FD25PAXIII24D D2N-00141 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 29 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT SUMITOMO 11FD25PAXIII24D D2N-01085 2018 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT SUMITOMO 13-FD30PVXA D3D-00029 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 8 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TCM FVD35Z5 F10-01155 1983 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 28 )
รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
FORKLIFT TOYOTA 02-7FGL20 7FGL25-15890 2006 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 38 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
FORKLIFT TOYOTA 5FGL20 A5FGL25-42519 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 36 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD10 20259

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1 ตัน / DIESEL 1 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD30-11 450423

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / DIESEL 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-5 M128B-32794 1999

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG15C-16 614058

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG20T-17 337426 2015

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD15D F16C-53100 1985

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 1.5 ตัน / DIESEL 1.5 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD25 F18A-54323 1999

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD25 F18A-54962 2013

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD25D F18C-51210 2001

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD25D F18C-55196 2001

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD30D F14E-30955 1998

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KFGE15D KF34-00314 2012

รถฟอร์คลิฟท์

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NAH01 NAH01-000891 2002

รถฟอร์คลิฟท์

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
11-FD25PVIIHA D2J-01289 2004

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
11FD25PAXIII24D D2N-00141 2018

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
11FD25PAXIII24D D2N-01085 2018

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 2.5 ตัน / DIESEL 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
13-FD30PVXA D3D-00029 1997

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3 ตัน / DIESEL 3 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FVD35Z5 F10-01155 1983

รถฟอร์คลิฟท์ ดีเซล 3.5 ตัน / DIESEL 3.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
02-7FGL20 7FGL25-15890 2006

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FGL20 A5FGL25-42519

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 2 ตัน / GASOLINE 2 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%