สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
VDO Image Description
2024-07-12
L.376 FORKLIFT TOYOTA 5FGL15 5FGL18-15837 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 160 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.376 FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FGL15 5FGL18-15837 1999

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE 1.5 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%