สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.062 TILLING MACHINE HONDA, ISEKI FG200, KCR605, KVR80, KCR55, KLC6D-RV12 1001405, 208259, 002219, 000352, 000201 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 129 )
รถพรวนดิน 5 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.064 TILLING MACHINE HONDA, ISEKI NON, KS652 J29, 606717 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 126 )
รถพรวนดิน 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.062 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA, ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG200, KCR605, KVR80, KCR55, KLC6D-RV12 1001405, 208259, 002219, 000352, 000201

รถพรวนดิน 5 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.064 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA, ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NON, KS652 J29, 606717

รถพรวนดิน 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%