สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.063 TILLING MACHINE KUBOTA, MITSUBI TG620, MS85, MM85, RBV165AHS 17407,13816, 10580, 10138 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 139 )
รถพรวนดิน 4 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.063 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE KUBOTA, MITSUBI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TG620, MS85, MM85, RBV165AHS 17407,13816, 10580, 10138

รถพรวนดิน 4 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%