สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.092 JACK, WINCH NO BRAND *** B003, A-16, A-17 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 148 )
แม่แรง, รอก 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.098 HAND BREAKER, AIR BREAKER NO BRAND NON, ST160A03 TS54-7, 2007487 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 125 )
หัวกระแทกแบบใช้มือ 4 UNITS, หัวเจาะ *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.282 FIFTH WHEEL, HYD. TANK NO BRAND *** 2949-132-9, 2949-132-4 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
แป้นลากเทรลเลอร์, ถังไฮดรอลิค *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.289 BEAM TRUCK, RIM WITH TIRE NO BRAND *** 3072-139-4, 3072-139-2 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
คานหน้ารถบรรทุก, ยางพร้อมกะทะล้อ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.092 MISCELLANEOUS JACK, WINCH NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** B003, A-16, A-17

แม่แรง, รอก 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.098 MISCELLANEOUS HAND BREAKER, AIR BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NON, ST160A03 TS54-7, 2007487

หัวกระแทกแบบใช้มือ 4 UNITS, หัวเจาะ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.282 MISCELLANEOUS FIFTH WHEEL, HYD. TANK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2949-132-9, 2949-132-4

แป้นลากเทรลเลอร์, ถังไฮดรอลิค

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.289 MISCELLANEOUS BEAM TRUCK, RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 3072-139-4, 3072-139-2

คานหน้ารถบรรทุก, ยางพร้อมกะทะล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว