สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.197 AIR COMPRESSOR IWATA TP-37PB LB009 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 163 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.198 AIR COMPRESSOR IWATA CA101 SU-110P สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 148 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.199 AIR COMPRESSOR AIR TEC, SEIWA CP-1500, SC-22GCS 6814008, TS54-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 125 )
ปั๊มลม 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.200 AIR COMPRESSOR MEIJI, OSAKA AI N-2-24, AS-1, NON 341561, 67218, SAH013-004 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 112 )
ปั๊มลม 3 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.201 AIR COMPRESSOR MEIJI H-5, N-1 38595, 62763 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 128 )
ปั๊มลม 3 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.202 AIR COMPRESSOR SCHMELZER 1500W*2-100 3083-140-2 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
ปั๊มลม 100 LITERS 230V 1500W *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.203 AIR COMPRESSOR SCHMELZER S800*3-200 3083-140-3 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
ปั๊มลม 200 LITERS 230V 800W *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.204 AIR COMPRESSOR SCHMELZER V2065-300 3083-140-5 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
ปั๊มลม 300 LITERS 230V *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.205 AIR COMPRESSOR SCHMELZER V2065-300 3083-140-6 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
ปั๊มลม 300 LITERS 230V *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.206 AIR COMPRESSOR SCHMELZER V2070-300 3083-140-4 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
ปั๊มลม 300 LITERS 230V *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.207 AIR COMPRESSOR SCHMELZER V2090-300 3083-140-7 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
ปั๊มลม 300 LITERS 5HP 380V 50HZ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.208 AIR COMPRESSOR SCHMELZER M3090-500 3083-140-8 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
ปั๊มลม 500 LITERS 10HP 380V *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.209 AIR COMPRESSOR IWATA RDC-372 TS55-2 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 113 )
ปั๊มลม 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.210 AIR COMPRESSOR KOMATSU EC35ZSB-2 1299 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 117 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.211 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS50S 87-5011598 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 109 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.212 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS50S 87-5A10491 2003 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 108 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.213 AIR COMPRESSOR DENYO DPS-70SPB 3656243 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 115 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.214 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS70S 70-5070688 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 111 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.215 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS75S-5C1 C6-5C12176 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 113 )
ปั๊มลม *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.216 AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS-90 5033074 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 87 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.197 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR IWATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TP-37PB LB009

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.198 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR IWATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CA101 SU-110P

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.199 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIR TEC, SEIWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CP-1500, SC-22GCS 6814008, TS54-3

ปั๊มลม 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.200 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR MEIJI, OSAKA AI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
N-2-24, AS-1, NON 341561, 67218, SAH013-004

ปั๊มลม 3 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.201 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR MEIJI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
H-5, N-1 38595, 62763 2001

ปั๊มลม 3 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.202 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
1500W*2-100 3083-140-2

ปั๊มลม 100 LITERS 230V 1500W

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.203 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S800*3-200 3083-140-3

ปั๊มลม 200 LITERS 230V 800W

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.204 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
V2065-300 3083-140-5

ปั๊มลม 300 LITERS 230V

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.205 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
V2065-300 3083-140-6

ปั๊มลม 300 LITERS 230V

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.206 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
V2070-300 3083-140-4

ปั๊มลม 300 LITERS 230V

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.207 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
V2090-300 3083-140-7

ปั๊มลม 300 LITERS 5HP 380V 50HZ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.208 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
M3090-500 3083-140-8

ปั๊มลม 500 LITERS 10HP 380V

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.209 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR IWATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RDC-372 TS55-2 2000

ปั๊มลม 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.210 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EC35ZSB-2 1299

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.211 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS50S 87-5011598

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.212 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS50S 87-5A10491 2003

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.213 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR DENYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DPS-70SPB 3656243

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.214 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS70S 70-5070688 1994 3149

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.215 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS75S-5C1 C6-5C12176 1994

ปั๊มลม

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.216 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS-90 5033074

CANCELLED / ยกเลิก