สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.208 AIR COMPRESSOR SCHMELZER M3090-500 3083-140-8 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
ปั๊มลม 500 LITERS 10HP 380V *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.208 MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR SCHMELZER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
M3090-500 3083-140-8

ปั๊มลม 500 LITERS 10HP 380V

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว