สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.040 GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA G-EXE24, G-EXE25 10235, 10234 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 106 )
รถตัดหญ้า 2 UNITS *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.040 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G-EXE24, G-EXE25 10235, 10234

รถตัดหญ้า 2 UNITS

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%