สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.058 SPRAYER MITSUBISHI T130 08882214 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 136 )
เครื่องฉีดพ่น *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.083 SPRAYER NO BRAND *** 3084-140-1 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
เครื่องฉีดพ่น *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.084 SPRAYER MARUYAMA CBM-520 0491009 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 92 )
เครื่องฉีดพ่น *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.119 SPRAYER NO BRAND CSM-15 15369, O16413 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 130 )
เครื่องฉีดพ่น 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
2024-07-11
L.120 SPRAYER NO BRAND CSM-15H, CS-PT 5257,39884 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 117 )
เครื่องฉีดพ่น 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.058 MISCELLANEOUS SPRAYER MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T130 08882214

เครื่องฉีดพ่น

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.083 MISCELLANEOUS SPRAYER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 3084-140-1

เครื่องฉีดพ่น

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.084 MISCELLANEOUS SPRAYER MARUYAMA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CBM-520 0491009 2000

เครื่องฉีดพ่น

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.119 MISCELLANEOUS SPRAYER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CSM-15 15369, O16413

เครื่องฉีดพ่น 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.120 MISCELLANEOUS SPRAYER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CSM-15H, CS-PT 5257,39884

เครื่องฉีดพ่น 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%