สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.082 CUTTING MACHINE SHIBUYA BC-I SAH013-005 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 105 )
เครื่องตัด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.082 MISCELLANEOUS CUTTING MACHINE SHIBUYA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BC-I SAH013-005

เครื่องตัด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%