สินค้าเคลื่อนที่ได้ (243)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (292)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
2024-07-11
L.085 THRESHING MACHINE KUBOTA RH650 504250 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 129 )
เครื่องนวดข้าว *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.085 MISCELLANEOUS THRESHING MACHINE KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RH650 504250

เครื่องนวดข้าว

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%